Het is slecht gesteld met de informatievoorziening tussen de zorgsector, de minister en de Tweede Kamer. Dit concludeert de Commissie Transparantie en Tijdigheid in haar eindrapport Zorguitgaven sneller en beter in beeld. Momenteel komen betrouwbare cijfers over zorguitgaven pas drie jaar nadat deze uitgaven zijn gedaan beschikbaar. Voor de politiek is dit te laat. Zij heeft actuele informatie nodig om beleid te kunnen maken en haar controlefunctie te kunnen vervullen. De Commissie heeft in haar rapport dertien concrete oplossingen aangedragen met betrekking tot transparantie en tijdigheid van informatie. Zo adviseert de Commissie eigen risico van verzekerden los te koppelen van de DBC-systematiek en de verzekeraars te verplichten dat zij vóór 12 november van ieder jaar met de zorgaanbieders hebben afgesproken de prijzen per prestatie bekend te maken.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 38.