In een arrest van 12 december 2017 heeft het Hof van Beroep Brussel geoordeeld dat Aldi’s Buval-pils geen inbreuk uitmaakt op Inbev’s merkenrechten, en niet in strijd is met de eerlijke marktpraktijken.

Op het eerste zicht is die beslissing eerder verrassend, gelet op de beslissing van hetzelfde Hof van 21 oktober 2013 in een gelijkaardige zaak over een look-alike pils, die door Maes was ingeleid tegen Inbev. In die zaak had het Hof van Beroep geoordeeld dat er wel sprake was van merkinbreuk en van oneerlijke marktpraktijken toen Inbev haar JUPILER BLUE pils van een nieuwe verpakking voorzag:

Bij nadere analyse van beide beslissingen blijkt dat de volgende concrete elementen cruciaal waren om tot een ander oordeel te komen in de Inbev/Aldi zaak:

  • De verschillende verkoopskanalen van de Jupiler pilsbieren en de Buval pilsbieren. De Buval pils van Aldi wordt uitsluitend te koop aangeboden in Aldi grootwarenhuizen, en niet in andere grootwarenhuizen. De Jupiler pils daarentegen  wordt aangeboden in alle andere grootwarenhuizen en via de horeca, maar niet in Aldi grootwarenhuizen. Het Hof hield blijkbaar geen rekening met de zogenaamde post-sales confusion – dat is de verwarring die kan ontstaan om het moment van consumptie en dus na de aankoop in de winkel;

  • Het relevante publiek is eraan gewoon geworden en het is voor dat publiek dus gebruikelijk om de kleuren rood, zwart en wit waar te nemen in verband met pilsbier;

  • Het is voor het relevante publiek gebruikelijk om schilden en dieren, al dan niet in combinatie met de kleuren rood, zwart en wit waar te nemen in verband met pilsbier.

Deze recente zaak toont het belang van de concrete omstandigheden aan in zaken over merken en oneerlijke marktpraktijken voor de Belgische rechtbanken.