Het Gerecht van de Europese Unie heeft onlangs een controversieel arrest gewezen in de zaak Group Nivelles/OHIM – Easy Sanitairy Solutions B.V. In deze uitspraak heeft het Gerecht een verrassend onderscheid aangebracht tussen de eerdere ontwerpen die in aanmerking worden genomen voor een aanval op de nieuwheid van een modelregistratie en voor een aanval op het eigen karakter van het model. Dit artikel zet de centrale punten uit het arrest kort uiteen en toont welke consequenties deze onverwachte visie van het Gerecht zou kunnen hebben.

Klik hier voor de hele publicatie