Paniek. Ook Linda, de secretaresse van het bedrijf, die volgende week 65 wordt, wil zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen. Zal zij dan tot haar 69 beschermd zijn tegen ontslag?

Om verkiesbaar te zijn, moeten werknemers minimum 18 en jonger dan 65 zijn op de dag van de sociale verkiezingen. Voor de vertegenwoordiging van jonge werknemers geldt dat zij minimum 16 en maximum 24 moeten zijn op de dag van de sociale verkiezingen.

Zelfs indien Linda zich nu ze nog 64 is, kandidaat zou stellen, zal ze op de dag van de sociale verkiezingen 65 zijn. Bijgevolg zal ze niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoen en dus niet verkiesbaar zijn. Linda’s kandidatuur zal niet geldig zijn en zij zal dan ook geen ontslagbescherming genieten.

Een andere situatie echter is die van Pierre, die nog maar net 64 is geworden. Kan hij zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen, en zo ja, zou hij dan tot zijn 68 beschermd zijn tegen ontslag?

Aangezien Pierre op de dag van de verkiezingen nog steeds 64 zal zijn, kan hij zich, in tegenstelling tot Linda, wél kandidaat stellen. Dit belet echter niet dat zijn ontslagbescherming in principe volgend jaar zal eindigen wanneer hij 65 wordt. Uitzondering daarop is wanneer uw onderneming de gewoonte heeft om de categorie van werknemers waartoe Pierre behoort, in dienst te houden ook na de leeftijd van 65.