De mogelijkheid voor verzekerden om over te stappen naar een andere verzekeraar is een belangrijke voorwaarde om concurrentie te waarborgen in de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt. Zorgverzekeraars worden dan gestimuleerd om polissen met een gunstige prijs-kwaliteit verhouding aan te bieden. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 24 februari 2017 een onderzoek gepubliceerd waarin het overstapgedrag van verzekerden tussen zorgverzekeringspolissen is geanalyseerd van afgelopen 20 jaar. Uit het onderzoek volgt dat de premievariatie aanzienlijk is toegenomen, omdat de verzekeraars meer risico zijn gaan lopen over hun zorguitgaven en meer mogelijkheden hebben gekregen om zorgpakketten te differentiëren. Door de toename van de premievariatie zijn de jaarlijkse overstapwinsten voor verzekerden opgelopen van circa 1 tot 7 miljoen euro in de voormalige ziekenfondsverzekering tot circa 30 tot 50 miljoen euro in de huidige zorgverzekeringsmarkt.