Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan waardoor een mogelijke blokkade van torrent website The Pirate Bay nabij is. Volgens het Hof kan de beschikbaarstelling en het beheer van een filesharing platform als The Pirate Bay namelijk inbreuk maken op het auteursrecht door het delen van auteursrechtelijk beschermde content.

The Pirate Bay

Via website The Pirate Bay kunnen gebruikers muziek, films en series downloaden door het onderling uitwisselen van zogenaamde ‘torrent-bestanden’. De torrents zijn zelf geen auteursrechtelijk beschermde werken, maar verwijzen naar bestanden die auteursrechtelijk beschermde werken kunnen bevatten. Dit is onderwerp van een langdurige strijd tussen Stichting Brein, belangenbehartiger van auteursrechthebbenden, en providers Ziggo en XS4ALL. Stichting Brein vordert een blokkade van de domeinnamen en IP-adressen van The Pirate Bay. Recentelijk heeft deze zaak een vervolg gekregen.

In 2012 werd in eerste instantie geoordeeld dat een blokkade gerechtvaardigd was, maar in hoger beroep bij het gerechtshof Den Haag werd de blokkade opgeheven. Stichting Brein ging daarop in cassatie bij de Hoge Raad, waarna prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU werden gesteld. De vraag waar het om draaide was of het beschikbaar stellen van torrent-bestanden via een filesharingplatform als The Pirate Bay een ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van de Auteursrechtrichtlijn is en daarmee een inbreuk op het auteursrecht kan vormen.

Mededeling aan het publiek

De auteursrechtelijke mededeling aan het publiek valt onder het openbaarmakingsrecht dat als exclusief recht is voorbehouden aan de auteursrechthebbende. Het omvat twee cumulatieve vereisten:

  • een handeling bestaande uit een mededeling: wanneer met volledige kennis van de gevolgen wordt geïntervenieerd om toegang te verlenen tot een beschermd werk;
  • de mededeling ervan aan een publiek: een nieuw en onbepaald – maar vrij groot – aantal personen.

Oordeel Hof van Justitie

Het Hof oordeelt dat de beschikbaarstelling en het beheer van een online filesharing platform als The Pirate Bay moet worden beschouwd als een handeling bestaande in een mededeling aan het publiek in de zin van de Auteursrechtrichtlijn. Uit eerdere rechtspraak volgt volgens het Hof dat “in beginsel, iedere handeling waarbij een gebruiker zijn klanten weloverwogen toegang biedt tot beschermde werken, een ‘handeling bestaande in een mededeling’ in de zin van de Auteursrechtrichtlijn kan vormen.

Met betrekking tot The Pirate Bay is aan het eerste vereiste voldaan, doordat individuen via het platform toegang tot auteursrechtelijk beschermde werken verkrijgen op de door hen individueel gekozen plaats en tijd. Hoewel providers van de downloadsite de bestanden niet zelf uploaden, is er voor hen toch een “onontkoombare rol” weggelegd doordat de bestanden geordend aan gebruikers beschikbaar worden gesteld. The Pirate Bay biedt een zoekmachine aan en categoriseert en filtert daarnaast actief bepaalde content. Ook wordt door reclameopbrengsten op haar platform inkomsten gegenereerd waardoor een winstoogmerk aanwezig is.

Met de mededeling wordt daarnaast een publiek bereikt. Er is vastgesteld dat een groot aantal Ziggo en XS4ALL abonnees mediabestanden heeft gedownload via The Pirate Bay en het platform door tientallen miljoenen personen wordt gebruikt. Het gaat tevens om een ‘nieuw’ publiek, doordat de houders van het auteursrecht niet aanmerking werden genomen toen zij toestemming verleenden voor de oorspronkelijke mededeling.

Hoge Raad aan zet

Het is nu aan de Hoge Raad om opnieuw zijn licht te laten schijnen op deze zaak. Een blokkade is alleen gerechtvaardigd indien de beheerders op grond van nationaal recht aansprakelijk zijn voor de auteursrechtinbreuken. Het blokkeren van torrentsites als bescherming van het auteursrecht zal het grondrecht op informatievrijheid fors beperken; een zorgvuldige afweging is hier dus noodzakelijk.