7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Torba Kanun") 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Torba Kanun ile, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ("Kanun") konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedelinin belirlenmesine ilişkin 344´üncü maddesinde yer alan tavan kira artış oranı değiştirildi. Buna göre, tavan oran olan üretici fiyat endeksi, "tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim" oranı olarak tadil edildi. 

Torba Kanun ile getirilen bir diğer düzenleme ise, kiracısının tacir olduğu işyeri kira sözleşmelerine ilişkindir. Bilindiği üzere, artışların en fazla üretici fiyat endeksi oranında yapılacağına dair düzenleme kiracısının tacir olduğu işyeri kira sözleşmelerinde 01 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenmişti. Torba Kanun ile getirilen yeni düzenleme ile, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hükmün, kiracısının tacir olduğu işyeri kira sözleşmelerinin yenilenmesinde de uygulanacağı düzenlendi.

Son olarak, Torba Kanun ile kira bedellerinin yabancı para cinsinden kararlaştırılmasını öngören maddeye, 20/02/1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümlerinin saklı kaldığına dair bir ekleme yapıldı. Böylece Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca gayrimenkul kira sözleşmelerinde yer alan bedellerin, istisnalar hariç, yabancı para olarak belirlenemeyeceğine ilişkin düzenleme Kanun'da da yerini aldı.

Tüm bu düzenlemeler, 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.