De Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa) heeft aangekondigd dat zij de komende weken gaat controleren of zelfstandige behandelcentra (zbc’s) correct registreren en declareren. Gelet op de mogelijke consequenties, is het aan te raden dat zbc’s juridische bijstand inschakelen als de NZa (onverwacht) op de stoep staat.

In haar persbericht (link) staat dat de NZa (naar aanleiding van ontvangen signalen en eigen onderzoek) vermoedt dat een aantal zbc’s onjuiste rekeningen verstuurt. De NZa noemt concreet de volgende situaties die zij kan onderzoeken:

  • meer zorg in rekening brengen dan daadwerkelijk is geleverd;
  • het versturen van meerdere rekeningen ten aanzien van dezelfde behandeling; en
  • het declareren van onverzekerde zorg als verzekerde zorg.

De NZa kondigt aan dat zij de komende weken een aantal controles zal uitvoeren bij zbc’s. Bovendien zal de NZa in gesprek gaan met een aantal zbc’s waarvan zij vermoedt dat er sprake is van registratiefouten zonder grote financiële gevolgen.

Een overtreding van registratie- en/of declaratieregels kan verschillende consequenties hebben. Naast het boeterisico voor de zorgonderneming en/of haar bestuurders, kan een overtreding tevens leiden tot reputatieschade en schadeclaims van benadeelden.