De stoffenlijst uit de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR) is door Kenniscentrum Infomil gepubliceerd als open data. De data is beschikbaar via het open data portaal van de Rijksoverheid.

Deze NeR-stoffenlijst is een database met ongeveer 250 stoffen. Van elk van deze stoffen zijn het CAS-nummer, de NeR klasse, de grensmassastroom en de emissie-eis opgenomen. De stoffenlijst wordt ontsloten als tabel, als web-app en als open data.

De stoffenlijst is als open data beschikbaar voor partijen die de dataset samen met andere informatie rond de milieuvergunning (omgevingsvergunning) kunnen toepassen in bijvoorbeeld een checklist voor handhaving en toezicht Wet milieubeheer. Niet alleen toezichthouders en vergunningverleners van de milieuvergunning, maar ook bedrijven kunnen van de lijst gebruik maken, omdat met behulp van de lijst kan worden bepaald welke eisen gelden voor de luchtemissies van de in de lijst genoemde stoffen.