Baggrund

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er med vedtagelsen af Finansloven blevet enige om at forbedre vilkårene for generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder. Regeringen vil frem mod 2020 sænke bo- og gaveafgiften fra de nuværende 15 % til 5 %.

Afgiftslempelsen træder i stedet for genindførelsen af formueskattekursen, som er omtalt i regeringsgrundlaget. Formålet med lempelsen er at skabe bedre rammer for at fastholde danske arbejdspladser henover et generationsskifte og samtidigt give virksomhederne et stærkere kapitalgrundlag, når de overdrages til næste generation.

Redegørelse

Et tiltag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften i Finansloven betyder, at de skattemæssige vilkår ved overdragelse af familieejede virksomheder til et familiemedlem forbedres. I det konkrete tiltag forventes det, at bo- og gaveafgiften i forbindelse generationsskifte vil blive sænket fra nuværende 15 % i 2015 til 5 % i 2020. Det forventes, at afgiften vil falde til 13 % i 2016 og 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og slutteligt cirka 5 % i 2020.

Afgiftslempelsen er forbeholdt generationsskifte af erhvervsvirksomheder, hvorfor overdragelse af formuegoder i almindelighed ikke vil blive berørt, hvilket skal sikres ved hjælp af en række værnsregler. Værnsreglernes karakter og omfang er endnu ikke fastslået, og udformningen af disse kan få betydning for de præcise procentsatser, som afgiften vil blive sænket med.

Den nøjagtige model for tiltaget vil først være kendt, når regeringen fremsætter deres lovforslag i første halvår af 2016, men allerede nu kan man overveje mulighederne for generationsskifte.