Het aantal landen dat zich aansluit bij het internationale systeem voor merkregistraties, op basis van het Verdrag van Madrid en het daarbij behorende Protocol van Madrid, blijft gestaag groeien. Onlangs heeft Indonesië een akte van toetreding ingediend bij de World Intellectual Property Organization. Het Protocol van Madrid komt per 2 januari 2018 te gelden voor het Zuidoost-Aziatische land.

Het internationale systeem voor merkregistraties (ook bekend als het Madrid systeem) maakt het mogelijk omdoor middel van één aanvraag bij het Internationale Bureau in Genève (WIPO – World Intellectual Property Organization) merkbescherming aan te vragen voor één of meer landen die bij het Madrid systeem zijn aangesloten.

Het Madrid systeem is in het leven geroepen door de ‘Overeenkomst van Madrid’ van 1891 en is in 1996 uitgebreid met het ‘Protocol van Madrid’. Sinds de toetreding van Algerije tot het Protocol in oktober 2015 worden alle internationale merkregistraties exclusief beheerst door het Protocol en is de Overeenkomst in feite een niet-operationeel verdrag geworden.

Met de toetreding van Indonesië telt het Madrid systeem 100 lidstaten, waarmee (potentieel) in 116 territoria merkbescherming kan worden verkregen op grond van de internationale registratie. De vorige drie toetredingen betroffen eveneens Zuidoost-Aziatische landen, te weten Laos, Brunei en Thailand. Deze landen traden/ treden respectievelijk per 7 maart 2016, 6 januari 2017 en 7 november 2017 toe.

Dat steeds meer landen/ regio’s kunnen worden aangewezen bij een internationale merkregistratie, maakt het voor ondernemingen steeds interessanter om een internationale registratie te laten verrichten. Voor een uiteenzetting van de voor- en nadelen van het Madrid systeem verwijzen we u graag naar ons eerdere Engelstalige artikel.

Zeker wanneer uw afzet zich richt op meerdere landen of wanneer u actief wordt op voor u nieuwe markten, is het zaak om na te gaan of uw belangen voldoende zijn beschermd in de voor u relevante landen. Wilt u meer advies over de internationale registratie en/of heeft u belang bij bescherming in Indonesië?