Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KVKK”) 27 Aralık 2019 tarihinde internet sitesinde yayımladığı duyuru ile Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt süresinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi (kararın tam metni için tıklayınız).

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019/387 sayılı kararı ile (i) yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile (ii) yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı. Türkiye dışında VERBİS kayıt yükümlülüğü hakkında bilinilirlik düşük olmakla birlikte, yabancı veri sorumlularının da kişisel veri işleme faaliyetlerini VERBİS’e kaydetmesi gerekiyor.

Yıllık çalışan sayısı 50’den ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan fakat ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları için belirlenen süre 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılırken, kamu kurum ve kuruluşları için belirlenmiş süre de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı. 

Bilindiği üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, veri sorumlularına veri işleme süreçlerini VERBİS’e kayıt etme yükümlülüğü getirmekte olup; VERBİS kayıt süreci KVKK tarafından Ekim 2018’de başlatılmış ve pek çok veri sorumlusu için son kayıt tarihi 30 Eylül 2019 olarak belirlenmiş, daha sonra 31 Aralık 2019’a kadar uzatılmıştı. 

Bu erteleme, VERBİS kayıt çalışmalarını henüz tamamlayamamış veri sorumlularının gerekli hazırlıkları tamamlamalarına imkan sağlayacaktır.