In procedures voor een nationale rechter heeft een in een ander EU-land gevestigde gedaagde recht op een vertaling van de dagvaarding. Dat is in de Betekeningsverordening geregeld. Bij het Unified Patent Court wordt online geprocedeerd. De Statement of claim wordt wel fysiek betekend aan de verweerder, maar gaat daarbij vaak geen landsgrens over, zodat de vertalingseisen van de Betekeningsverordening niet van toepassing zijn. Dat is weliswaar gerepareerd in de Rules of Procedure, maar leidt toch tot verschillen in rechtsbescherming. De Betekeningsverordening zou dan ook aangepast moeten worden.