Yeni Gelişmeler

Yayımladığımız son mevzuat değişikliği bültenimizdeBorsa İstanbul A.Ş.’ (“Borsa İstanbul”) Yıldız Pazar’ kotasyonu için birtakım mali şartları yerine getiremeyen şirketlere sağlanan muafiyeti incelemiştik. 31 Temmuz 2017 tarihli Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi (“Yönerge”) değişiklikleriyle söz konusu muafiyete ek olarak yeni sermaye piyasası araçlarının Borsa İstanbul’da kotasyonuna imkân sağlandı ve Türkiye Varlık Fonu (“Varlık Fonu”) tarafından ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının, kamu kuruluşları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına sağlanan özel kotasyon imkânlarından yararlanacakları netleştirildi.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Yönerge, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı ve Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’nda yeni sermaye piyasası araçlarının işlem görmesine imkân sağlıyor. Bu değişiklik, ilgili pazarların ürün çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik yapılan ikinci değişiklik niteliğinde. Nitekim, 25 Ekim 2016 tarihli değişik, gayrimenkul sertifikalarının ve kira sertifikalarının2 , bu pazarlarda işlem görmesine imkan sağlamıştı. Bunlara ek olarak, yeni değişiklik ile girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ve yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının dışında diğer yapılandırılmış ürünlerin de bu pazarlarda kotasyonuna da imkân sağlanıyor. Ayrıca, Yönerge, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’na, bu pazarlarda işlem görebilecek diğer sermaye piyasası araçlarını belirleme yetkisi tanıyor.
  • Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem görmeye elverişli sermaye piyasası araçlarından nitelikli yatırımcılara ihraç edilenler Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’nda işlem görebilecek.

  • Değişiklik öncesinde, gayrimenkul sertifikaları, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından izahnamenin veya ihraç belgesinin onaylanmasını takiben, Borsa İstanbul tarafından herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın ilgili pazarlarda kota alınıyordu. Ancak, bu değişiklikle SPK’nın, başvuruları değerlendirirken Borsa İstanbul’un görüşüne başvurması gerekecek.

  • Varlık Fonu ile alt fonları, yönetim şirketi veya yönetim şirketi tarafından kurulan veya görevlendirilen şirketler tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları, herhangi bir karar veya işlem gerekmeksizin ilgili pazarda kota alınacak.

Sonuç

İstanbul’un finans merkezi konumunu güçlendirmek isteyen Borsa İstanbul, ihraççılara ve yatırımcılara derinleştirilmiş ve çeşitlendirilmiş ürün kategorileriyle daha geniş sermaye piyasası araçları yelpazesi sunuyor. Yeni ürün kategorileri ve kolaylaştırılmış arz imkânıyla, Borsa İstanbul’da gerçekleşen işlem hacimleri ve sermaye piyasası aracı ihraçlarında artış olması bekleniyor.