Het is weer Couckenbak: na zijn successen bij onder meer Omega Pharma, herfstkampioen KV Oostende en Etixx – Quick-Step, investeert Marc Coucke ook in Pairi Daiza. Vormen deze bedrijven samen een technische bedrijfseenheid?

Ondernemingen dienen een ondernemingsraad en een comité voor preventie en bescherming op het werk op te richten – en dus sociale verkiezingen te organiseren – indien ze gewoonlijk gemiddeld minstens 100 (OR) respectievelijk 50 (CPBW) werknemers tewerkstellen. Om in het kader van de sociale verkiezingen als “onderneming” te kwalificeren, is niet de juridische entiteit van doorslaggevend belang, maar wel de technische bedrijfseenheid (TBE). Elke TBE met voormeld gemiddeld aantal werknemers moet dus sociale verkiezingen organiseren.

Zowel economische als sociale criteria worden gehanteerd om te bepalen of het om één TBE gaat. Vennootschappen worden zelfs wettelijk vermoed één technische bedrijfseenheid te vormen indien ze deel uitmaken van dezelfde economische groep of door dezelfde personen geleid worden, dan wel gelijkaardige of op elkaar afgestemde activiteiten uitoefenen.

Dit vermoeden kan worden omgekeerd indien er geen sociale samenhang bestaat tussen de bedrijven. Relevante criteria daarbij zijn: hebben de bedrijven van Marc Coucke dezelfde plaats van tewerkstelling, een gemeenschappelijk management en personeelsbeleid, wordt er dezelfde taal gesproken, hebben ze bijv. een gezamenlijk arbeidsreglement en ondernemingsCAO’s en is er onderling een gevoel van verbondenheid?

Dat alles lijkt in dit geval zeer onwaarschijnlijk, alleen al maar omdat Pairi Daiza wellicht een andere plaats van tewerkstelling en een ander personeelsbeleid heeft dan Omega Pharma. De vermelde ondernemingen zullen dus aparte sociale verkiezingen moeten organiseren, voor zover zij de genoemde aantallen bereiken.