We informeerden u recent over de mogelijkheid voor werkgevers via de WW-premiedifferentiatie te profiteren van een lagere WW-premie. Op grond van deze stimuleringsregeling die wordt ingevoerd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020, is het mogelijk per werknemer 5% te besparen op de WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Zeker grote werkgevers kunnen hiermee op jaarbasis een aanzienlijke kostenbesparing realiseren.

Wel zet de regering een flinke administratieve lastenverzwaring tegenover deze besparingsmogelijkheid, waaronder de verplichting een door beide partijen getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst in file te hebben en bepaalde zaken te vermelden op de loonstrook. De precieze voorwaarden vindt u hier. Wij merkten dat veel cliënten hier in de praktijk mee worstelden, bijvoorbeeld omdat hun beleid is arbeidsovereenkomsten stilzwijgend of met een eenzijdige bevestigingsbrief te verlengen. Hierdoor beschikten zij niet over getekende schriftelijke arbeidsovereenkomsten.

Gelukkig heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu duidelijkheid geschept via een update van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW; een addendum waaruit blijkt dat de werknemer uiterlijk op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was, volstaat. En het bewijs kan bovendien ook worden geleverd via een digitale handtekening, of via e-mail of in een HR-systeem.

Daarnaast is een coulanceregeling ingevoerd, waarmee werkgevers iets meer ‘lucht’ krijgen, doordat pas uiterlijk voor 1 april 2020 moet zijn voldaan aan de administratieve eisen voor een lage WW-premie. Dit maakt het makkelijker te voldoen aan de eisen die worden gesteld en vermindert de extra administratieve lasten voor werkgevers aanzienlijk.