De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie werd op 30 maart 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Deze wet wijzigt de opzeggingstermijnen in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever aan het begin van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Het voorziet in een meer progressieve opbouw van de opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden van tewerkstelling. De opzeggingstermijnen die van toepassing zijn wanneer de werknemer de opzegging geeft, werden evenwel niet gewijzigd. 

Deze wet, die op 1 mei 2018 in werking treedt, voorziet in de volgende opzeggingstermijnen wanneer de opzegging door de werkgever wordt gegeven:

  • 1 week voor werknemers die minder dan 3 maanden anciënniteit hebben;
  • 3 weken voor werknemers die tussen 3 maanden en minder dan 4 maanden anciënniteit hebben;
  • 4 weken voor werknemers die tussen 4 en minder dan 5 maanden anciënniteit hebben;
  • 5 weken voor werknemers die tussen 5 maanden en minder dan 6 maanden anciënniteit hebben;

De opzeggingstermijnen voor werknemers die 6 maanden anciënniteit of meer hebben, werden niet gewijzigd.