De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab). Dit betekent dat nu zeker is dat de wet er gaat komen.

Contents

De volgende twee moties zijn aangenomen:

  1. wettelijk zal worden vastgelegd dat de f-grond (ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar) geen onderdeel kan zijn van de cumulatiegrond, de nieuwe i-grond; en
  2. voor de zomer van dit jaar komt er een uitwerking van voorstellen voor nieuw zzp-beleid met een definitief tijdpad gericht op een adequate bescherming van de zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en maatregelen gericht op het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

De datum van inwerkingtreding zal bij Koninklijk Besluit bekend worden gemaakt. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2020. De inwerkingtreding van de verplichting tot het afsluiten van een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers is uitgesteld tot 1 januari 2021.

Link naar de Kamerstukken (35.074)