Recent Development

The Turkish Medicines and Medical Devices Agency (the “TİTCK”) recently published on its website various new or updated guidelines (collectively the "Guidelines") regarding the cosmetics sector based on the Cosmetics Law and the Cosmetics Regulation.

What’s new?

The TİTCK recently published the following Guidelines:

  • the Guidelines on Cosmetotextile Products Version 3.0 (available here in Turkish)
  • the Guidelines on Cosmetic Product Claims Version 4.0 (available here in Turkish)
  • the Guidelines on Certification Types to Prove Cosmetic Product Claims (available here in Turkish)
  • the Guidelines on Quality Requirements for Cosmetic Products Components (available here in Turkish)
  • the Guidelines on the Analysis of Cosmetic Products (available here in Turkish)

The Guidelines on Cosmetotextile Products and the Guidelines on the Certification Types to Prove Cosmetic Product Claims are updated to ensure further harmonization with the applicable legislation. The Guidelines on the Types of the Certification to Prove Cosmetic Product Claims elaborate the main principles and procedures for the certification of cosmetic product claims. The Guidelines on Quality Requirements for Cosmetic Products Components outlines the minimum requirements for and explanations regarding the components used in cosmetic products. The Guidelines on the Analysis of Cosmetic Products explain the appropriate methods for analysis of cosmetic products, as well as the standardization and validation principles of such analysis.

The Guidelines entered into force as of their publication.

Conclusion

The TİTCK continues to shed light on the practical issues for cosmetics manufacturers. Cosmetics companies should take note of the new and updated Guidelines and take the necessary steps to ensure compliance.

 

-

-

> Back to Top

-

 

Kozmetik Sektörüne Yönelik Birçok Kılavuz Yenilendi Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("TİTCK"), internet sitesinde Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Yönetmeliği'ni esas alarak kozmetik sektörüne ilişkin birçok yeni veya güncellenmiş kılavuz (birlikte, "Kılavuzlar") yayınladı. Kılavuzlar Neler Getiriyor? TİTCK internet sitesinde kozmetik ürünlere ilişkin aşağıdaki kılavuzları yayınladı:

  • Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 4.0 (buradan ulaşabilirsiniz),
  • Kozmetik Ürünlerde İddiaları Kanıtlamak Üzere Yapılan Belgelendirme Çeşitlerine İlişkin Kılavuz (buradan ulaşabilirsiniz),
  • Kozmetik Ürünlerin Bileşenlerinin Kalite Gerekliliklerine İlişkin Kılavuz (buradan ulaşabilirsiniz), ve

Kozmetotekstil Ürünlere İlişkin Kılavuz ve Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz yürürlükteki mevzuata daha uygun olacak şekilde güncellendi. Kozmetik Ürünlerde İddiaları Kanıtlamak Üzere Yapılan Belgelendirme Çeşitlerine İlişkin Kılavuz, kozmetik ürün iddialarının belgelendirilmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlandı. Kozmetik Ürünlerin Bileşenlerinin Kalite Gerekliliklerine İlişkin Kılavuz ise kozmetik ürünlerde kullanılan bileşenler için asgari yükümlülükler ile gerekli açıklamaları içermekte, Kozmetik Ürünlerin Analizlerine İlişkin Kılavuz da kozmetik ürünlere yönelik analitik yöntemler ile bu yöntemlerin valide edilmesi ve standardizasyonuna ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Kılavuzlar yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmiştir. Sonuç TİTCK, kozmetik ürün üreticilerinin uygulamada karşılaştığı hususları açıklığa kavuşturmaya devam ediyor. Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren şirketler, yayınlanan yeni Kılavuzlar'ı ve güncellemeleri dikkatle incelemeli ve uyumluluğu sağlamak amacıyla gerekli adımları atmalıdır.