Op 5 december 2017 heeft de Raad van de Europese Unie een nieuw pakket aan btw-regels aangenomen. Doel is het gemakkelijker te maken voor bedrijven binnen de e-commerce sector om te voldoen aan btw-verplichtingen.

Het nieuwe pakket introduceert in essentie het volgende:

  • een versimpeling van de btw-regels voor intra-EU verkopen van elektronische diensten vanaf 2019;
  • toepassing mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) voor afstandsverkopen vanaf 2021;
  • afschaffing btw-vrijstelling voor pakketten met geringe waarde vanaf 2021.

Klik hier voor meer informatie over de komende wijzigingen.