Als u het nieuwe jaar goed wilt beginnen, raden wij u aan om een audit van uw IE-portfolio uit te (laten) voeren. Een gedegen audit van uw intellectueel eigendom kan hiaten in de bescherming van uw IE-rechten aan het licht brengen. Door het stroomlijnen van uw portfolio kunt u uw rechten optimaliseren en wellicht ook kosten besparen. Wij hebben dit proces opgedeeld in drie stappen.

Stap 1: Controleer op juistheid

De gegevens in uw IE-portfolio dienen juist te zijn. Er dient geen misverstand te kunnen ontstaan over de juiste houder van uw IE-rechten. In sommige gevallen kunnen uw rechten vervallen door onduidelijkheid over de houder.

Zoals wij al eerder hebben beschreven in dit Engelstalige artikel, bestaan er grote verschillen in de manier waarop bedrijven te werk gaan bij het beheer van hun intellectueel eigendom. Het up-to-date houden van de administratie lijkt soms een tijdrovend proces, omdat dit afhankelijk is van de juistheid van de gegevens in de bestaande administratie en de verschillende registratiesystemen in de verschillende jurisdicties. Er zijn echter stappen die u kunt nemen om het proces te vereenvoudigen. Van belang is:

 • Welke entiteit is geregistreerd als houder van de rechten?
 • Wat is de status van uw rechten?
 • Is bescherming nog steeds van belang?
 • Zijn er licenties van toepassing en geregistreerd met betrekking tot de rechten?
 • Zijn er bezwaren of andere belangen met betrekking tot de rechten?
 • Komen de geregistreerde rechten overeen met de rechten die in de sector worden gebruikt?
 • Is er sprake van ongeregistreerde rechten?

Met behulp van het antwoord op deze vragen, kan er een effectieve planning worden gemaakt voor de vereiste updates van de administratie.

Stap 2: Controleer op waarde en efficiëntie

De volgende stap van de IE-audit is het bepalen van de waarde van uw portfolio, afgezet tegen de kosten van uitbreiding en beheer van de IE-rechten in uw portfolio. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om na te gaan welke merkrechten worden vernieuwd, ondanks het feit dat zij nooit gebruikt worden. Ook is het van belang te controleren of sprake is van hiaten in de bescherming die uw onderneming kwetsbaar kunnen maken. Van belang bij deze stap:

 • Evalueer uw IE-strategie om er zeker van te zijn dat in uw strategie rekening wordt gehouden met uw ondernemingsdoelstellingen;
 • Prioriteer uw IE-rechten (maak bijvoorbeeld onderscheid tussen kernactiviteiten en niet-kernactiviteiten) en markten (landen en goederen/diensten) op basis van uw huidige branding- en R&D-strategie en plannen voor de toekomst;
 • Controleer licentieovereenkomsten om er zeker van te zijn dat de rechten op juiste wijze worden beheerd en de afgesproken opbrengsten worden ontvangen; en
 • Evalueer uw leverancierslijst om na te gaan of het mogelijk is verdere kostenbesparingen te realiseren door handhaving van uw IE-portfolio bij één dienstverlener.

Stap 3: Plan regelmatige controles

Door regelmatig audits uit te voeren (bij voorkeur ieder halfjaar) kunt u ervoor zorgen dat uw portfolio meegroeit met uw onderneming en kunt u mogelijk extra besparen. U kunt bijvoorbeeld besparen door:

 • Het verrichten van nieuwe registraties waarin producten en diensten van bestaande registraties worden samengevoegd;
 • Het laten vervallen van eventuele dubbele (lokale) registraties; en
 • Het identificeren van niet-geëxploiteerde IE-rechten die kunnen worden verkocht of in licentie gegeven of die kunnen vervallen.

Toekomstige uitdagingen

Behalve dat het in kaart brengen, beschermen en handhaven van de bestaande IE-rechten van uw onderneming belangrijk is, is het minstens zo belangrijk om na te gaan welke rechten en gebieden in de toekomst aandacht verdienen. Voor een overzicht van toekomstige uitdagingen en belangrijke geografische gebieden, alsook aanvullend advies over het formuleren van een merkstrategie die past bij de toekomst van uw onderneming, verwijzen wij naar ons (Engelstalige) artikel: "Best practices in trademark management: setting the strategy". Dit artikel is gebaseerd op het whitepaper "Best practices in trademark management: a practical guide", waarin u meer kunt lezen over verschillende benaderingswijzen van IE-beheer waarbij onder meer een vergelijking wordt gemaakt tussen beheer in de eigen onderneming of het extern beheer door Novagraaf.