14 червня 2016 р. було прийнято новий закон «Про фінансову реструктуризацію» (Закон), який повинен розв’язати багато протиріч та допомогти в проведенні реструктуризації боргів в Україні.

Закон запроваджує нову процедуру реструктуризації фінансової заборгованості українських боржників-юридичних осіб (Реструктуризація).

Особливості нової процедури Реструктуризації:

  • Ініціюється боржником (не кредиторами).
  • Відбувається в позасудовому порядку шляхом переговорів між боржником та кредиторами.
  • Можливе проведення спільної Реструктуризації декількох боржників-членів однієї групи, якщо вони мають хоча б одного спільного кредитора.
  • Кредитори, що приймають участь в Реструктуризації (Залучені кредитори) визначаються боржником.
  • Серед Залучених кредиторів має бути принаймні одна фінансова установа (українська фінансова установа, або іноземна фінансова установа чи міжнародна фінансова організація, що надали кредит на підставі договору, зареєстрованого НБУ).
  • Cтатус кредиторів (фінансових установ, пов’язаних осіб та інших кредиторів) відрізняється. Загалом фінансові установи мають більше прав, порівняно з рештою кредиторів; права пов’язаних осіб боржника суттєво обмежені.
  • Зобов’язання, що реструктуруються, мають охоплювати не менше 50% загальної суми вимог фінансових установ-кредиторів до боржника (за винятком пов’язаних осіб).
  • Строк проведення Реструктуризації – до 180 днів.
  • З дня початку Реструктуризації вводиться частковий мораторій на виконання вимог кредиторів.
  • План Реструктуризації затверджується 100% голосів всіх Залучених кредиторів або не менше 2/3 голосів всіх Залучених кредиторів та арбітром. План Реструктуризації є обов’язковим для всіх Залучених кредиторів.

Закон передбачає створення спеціальних органів – спостережної ради, секретаріату та арбітражу, що будуть здійснювати ряд адміністративних дій в процесі Реструктуризації та вирішувати спори.

Закон має бути підписаний Президентом України та офіційно опублікований. Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування та діятиме протягом трьох років (окрім деяких положень).

Усі процедури фінансової реструктуризації, розпочаті протягом дії Закону, продовжуватимуться до їх завершення відповідно до вимог Закону.