Het Amerikaanse merkenbureau moest onlangs oordelen of het merk LAVA GEAR kon worden ingeschreven in het register, waarbij de afweging moest worden gemaakt of de reeds bestaande inschrijving LAVA ACCESSORIES dit zou kunnen verhinderen.

De onderneming Lava Gear heeft een aanvraag ingediend voor het merk LAVA GEAR voor outdoor survivalkleding, in het bijzonder jassen en broeken voor langdurig gebruik in extreem koude omstandigheden. De aanvraag wordt door het Amerikaanse merkenbureau geweigerd op basis van de bestaande merkinschrijving LAVA ACCESSORIES die is verricht voor sjaals, jassen, broeken en reiskleding. Voor de beschrijvende bestanddelen ‘gear’ en ‘accessories’ in de beide merken is een disclaimer geaccepteerd. Dit betekent dat op die bestanddelen geen monopolie werd verkregen.

Lava Gear betoogde nog dat de waren niet in dezelfde winkels verkocht worden en niet met elkaar concurreren omdat de doelgroepen totaal verschillend zijn. Het Amerikaanse merkenbureau vond echter dat de waren soortgelijk zijn en de merken in totaliteit overeenstemmen. Lava is het belangrijkste meest onderscheidende element in de beide merken en heeft geen bijzondere betekenis gerelateerd aan de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven respectievelijk aangevraagd.

Oordeel beroepsinstantie

Lava Gear liet het er niet bij zitten en ging tegen de weigering in beroep. Zij bleef bij haar argumenten dat de waren niet met elkaar concurreren omdat zij niet voor dezelfde of aanverwante doelen worden gebruikt. Immers, de waren van Lava Accessories zijn voornamelijk modeartikelen terwijl Lava Gear wordt gebruikt voor beschermende kleding tegen extreme koude. Ook stelt Lava Gear dat ‘lava’ een zwak merk is dat meerdere keren in het merkenregister voor kleding voorkomt.

Bij de beroepsinstantie werd geoordeeld dat de behandelaar bij de weigering niet heeft vastgesteld of de waren in die mate soortgelijk zijn dat verwarring omtrent de herkomst van de waren zou kunnen ontstaan, zelfs wanneer ze onder overeenstemmende merken worden verkocht. Hoewel kleding voor gebruik in extreme weersomstandigheden enerzijds en reiskleding aan de andere kant mogelijk op hetzelfde moment door dezelfde consument kan worden gekocht, is er volgens de behandelaar van de beroepszaak geen ondersteunend bewijs te vinden dat de goederen van dezelfde herkomst afkomstig zijn. Ook de bewering dat outdoor survivalkleding ook reiskleding kan zijn en dat reiskleding ook kan worden gebruikt in extreem koud weer, vindt bij de beroepsinstantie geen gehoor.

De weigering wordt opgeheven en het merk LAVA GEAR kan worden ingeschreven.

Lokaal advies

Een merkonderzoek in het voor u relevante land kan aantonen of er reeds overeenstemmende merken in het desbetreffende register voorkomen. Omdat opvattingen en regelgeving in verschillende landen van elkaar af kunnen wijken, is het zaak om u bij te laten staan door een deskundige met kennis van lokale regelgeving en rechtspraak.