​​Als we President Trump moeten geloven is maatschappelijk verantwoord ondernemen (en dus maatschappelijk verantwoord a​anbesteden) maar een 'vies' begrip: het is maar gebakken lucht en nergens voor nodig. Waar in de Verenigde Staten milieu- en sociale aspecten steeds meer op de achtergrond raken, lijkt in Europa het tegenovergestelde te gebeuren.

De Europese Commissie, maar ook de Nederlandse overheid, hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen namelijk hoog in het vaandel staan. Getuige ook de aandacht die er bestond voor het onlangs door AKD georganiseerde forum over Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden. Tijdens dit forum bespraken Huib van Romburgh, Wouter Stolwijk en Pieter Kuypers de mogelijkheden voor maatschappelijk verantwoord aanbesteden, maar ook de zin en onzin van het aanbestedingsrecht.

Zo werd nader ingegaan op de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de mogelijkheden die er al binnen het aanbestedingsrecht bestonden voor inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen en de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012. Wellicht niet geheel verrassend, bleek uit deze uiteenzetting dat het Europese Hof van Justitie diep van binnen een groen hart heeft en heeft geoordeeld dat aanbestedende diensten niet gehouden zijn slechts eisen te stellen die van zuiver economische aard zijn.

MVO-aanbesteden als onderdeel van het aanbestedingsrecht

Maatschappelijk verantwoord aanbesteden komt dan ook op meerdere plekken terug in de Aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU en daarmee ook in de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in:

  • de introductie van het nieuwe gunningscriterium 'levenscycluskosten';
  • de uitbreiding van de gronden waarop een inschrijving als 'abnormaal laag' kan worden uitgesloten; en
  • de uitbreiding van de nadere criteria op basis waarvan de economisch meest voordelige inschrijving kan worden gekozen.

Wilt u weten hoe u als inschrijver het beste kunt inschrijven op dergelijke aanbestedingen of hoe u als aanbestedende dienst sociale, milieu of innovatieve aspecten kan verwerken in uw aanbestedingsstukken? Lees dan onze aanbevelingen voor zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en aanbesteden. In deze aanbevelingen geven wij enkele handvatten waar u als inschrijver en aanbestedende dienst aan kunt denken bij 'MVO-aanbestedingen'.