Yeni Gelişmeler 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde, taşıt teminatlı kredilerde ve taşıtlar için yapılacak finansal kiralama işlemlerinde kredi tutarının hesaplanmasında baz alınan tutara ilişkin iki yönetmelikte değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler 12 Aralık 2017 tarih ve 30268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklik ne getiriyor? 

Değişiklik öncesi, bu krediler bakımından, fiyatı 50.000 TL ve altındaki araçlar için araç fiyatının %70’ine kadar kredi kullandırılabiliyor iken bu 50.000 TL'den daha pahalı araçlar için araç bedelinin %50'sine kadar kredi kullandırılabiliyordu. Değişiklik ile bu limit 100,000 TL'ye çıkarılmış oldu. Böylece, bedelin 100.000 TL'si için bedelin %70'ine kadar, aşan kısım için ise %50'sine kadar kredi kullandırımı mümkün olacak. 

Sonuç 

BDDK tarafından yapılan değişiklik ile gün geçtikçe artan araç fiyatlarının karşısında araç edinmek isteyen tüketicilere daha yüksek oranda kredi alma imkanı tanınıyor.