De VAR wordt per 1 april 2016 afgeschaft. Opdrachtgevers die vanaf dat moment zekerheid willen of zij loonheffingen moeten inhouden, kunnen vooraf overeenkomsten door de Belastingdienst laten beoordelen.

De strekking van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (‘Wet DBA’) is dat de VAR wordt afgeschaft. Daarmee komt ook de vrijwarende werking van de VAR te vervallen. Een VAR-DGA en VARwuo geven de opdrachtgever op dit moment onder voorwaarden namelijk nog de zekerheid dat geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en geen werkgeverspremies zijn verschuldigd.

Als alternatief voor de VAR is het mogelijk om (model)overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen. De Belastingdienst geeft dan vooraf het oordeel of loonheffingen moeten worden ingehouden en of werkgeverspremies zijn verschuldigd. De Belastingdienst verbindt aan haar oordeel een belangrijke voorwaarde: alleen als de manier waarop de werkzaamheden worden verricht overeenkomt met hetgeen hierover in de overeenkomst is opgenomen, mag worden vertrouwd op de goedkeuring. Voor de praktijk is het daarom van groot belang dat overeenkomstig de overeenkomst wordt gewerkt.

Het is mogelijk om een individuele overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer ter goedkeuring aan de Belastingdienst voor te leggen. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van een goedkeurde modelovereenkomst die op de website van de Belastingdienst is gepubliceerd. Voor de vervoerssector heeft de Belastingdienst een modelovereenkomst ‘vervoersovereenkomst individueel vervoer’ en modelovereenkomst voor het beroepsgoederenvervoer gepubliceerd. Daarnaast heeft de Belastingdienst een aantal algemene modelovereenkomsten gepubliceerd, zoals een modelovereenkomst ‘geen werkgeversgezag’ en ‘vrije vervanging’.

Onze ervaring is dat het de nodige tijd kost om een (model)overeenkomst goedgekeurd te krijgen. Wij raden daarom aan om tijdig overeenkomsten aan de Belastingdienst voor te leggen of om na te gaan of een gepubliceerde modelovereenkomst kan worden gebruikt.