Zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid tijdig gepubliceerd, zo blijkt uit een controle van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Uit de controle van de Nza blijkt bovendien dat het inkoopbeleid over het algemeen goed vindbaar is op de websites van de zorgverzekeraars. Het inkoopbeleid voor 2018 van Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis kunt u bijvoorbeeld vinden door op de desbetreffende links te klikken.

In navolging op de Good Contracting Practices van 2010 en 2014 publiceerde de NZa eind 2015 de Regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw (TH/NR-005). Hierdoor zijn zorgverzekeraars gebonden aan enkele specifieke regels bij de inkoop van zorg. Elk jaar moeten zorgverzekeraars bijvoorbeeld voor 1 april hun inkoopbeleid helder publiceren (op hun website). Dit vergroot het gelijke speelveld voor zorginstellingen. Daarnaast is een vlot inkoopproces in het belang van patiënt en verzekerden. Meer informatie over de inhoud van de regeling kunt u hier lezen.

Dit is het tweede jaar dat de Regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw van kracht is. Vorig jaar was de NZa niet geheel tevreden over de naleving daarvan. In 2016 heeft de NZa Menzis aangesproken op haar inkoopbeleid naar aanleiding van klachten van verschillende zorgaanbieders in de orthopedische schoensector. De NZa constateerde dat er vanwege de frequente wijzigingen die de zorgverzekeraar doorvoerde en de manier waarop hierover werd gecommuniceerd, geen sprake meer was van een transparante inkoopprocedure. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de NZa.

De publicatie van het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars is het startsein van de zorginkoop voor 2018. Doorgaans volgen de publicatie van de inkoopdocumenten, nadere vragenrondes, inschrijvingen en uiteraard de uiteindelijke contractering zelf. Geschillen over zorginkoop kunnen worden aangebracht bij de civiele rechter en – sinds vorig jaar – ook bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering.