Overview

Op 12 juni 2018 is een wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer waarmee wordt geregeld dat in ondernemingen met ten minste 100 werknemers een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de ondernemingsraad over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, verplicht wordt gesteld. De voorgestelde bepaling expliciteert bestaande, in de wet verspreid neergelegde, verplichtingen die samen verplichten tot bespreking van de arbeidsvoorwaarden in de overlegvergadering.

Contents

Hoewel de gewijzigde bepaling nagenoeg geen nieuwe verplichtingen schept, hecht de regering er niettemin belang aan de norm steviger in de wet tot uitdrukking te brengen, juist door deze te expliciteren. De wetgever hoopt dat door de verplichting tot het voeren van een gesprek over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen wordt bevorderd dat de bestuurder actief verantwoording aflegt over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen. Door invoering van de verplichting hoeft de ondernemingsraad dit voor beide partijen gevoelige onderwerp niet meer zelf ter sprake te brengen.

Hier een link naar de kamerstukken.