Het gebeurt niet elke dag dat kwesties van octrooirecht aan het publiek ter beoordeling worden voorgelegd. Tijdens de Europese verkiezingen in Denemarken konden de Denen voor of tegen aansluiting bij het Unified Patent Court (UPC) kiezen, een nieuw op te richten Europees octrooigerecht. De uitslag van dit referendum werd met enige spanning afgewacht vanwege de verwachte overwinning voor de eurosceptische Deense Volkspartij. Die overwinning kwam, maar niet met negatieve resultaten voor het referendum: toetreding tot het Unified Patent Court werd goedgekeurd. Van de uitgebrachte stemmen was 62,6% voor en 37,4% tegen. Van het totale electoraat is dat 33,7% voor en 20,2% tegen. Met de uitslag van dit referendum kan Denemarken nu zowel tot het UPC toetreden als het Europese unitair octrooi invoeren.

Voor inwerkingtreding van het UPC is vereist dat 10 lidstaten plus het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland het verdrag geratificeerd hebben. Naar de huidige verwachting zal het UPC op zijn vroegst eind 2015 klaar zijn om aan zijn taak te beginnen. Het ratificeren van het UPC-Verdrag  is ook vereist voor deelname van een lidstaat aan het unitair octrooi (artikel 18(2) van Verordening (EU) nr. 1254/2012), zodat de uitslag van dit referendum het ook mogelijk maakt dat Denemarken kan meedoen met het Europese unitair octrooi. Met deze uitslag voor Denemarken lijken alleen Spanje, Italië en Polen niet mee te gaan doen met het unitair octrooi, waarbij Italië wel het UPC-Verdrag heeft getekend. In Ierland is nog wel een referendum vereist.

In Denemarken is een referendum voorgeschreven als het parlement een maatregel waarbij nationale soevereiniteit wordt beïnvloed niet met ten minste een vijf zesde meerderheid aanneemt. Een meerderheid die moet bestaan uit ten minste 30% van het totale electoraat kan de maatregel dan in het referendum tegenhouden. Voor het overdragen van de rechtspraak over Europese octrooien naar het UPC was in het Deense parlement deze vijf zesde meerderheid niet aanwezig, zodat het referendum nodig was om het UPC-Verdrag te kunnen ratificeren.