In het Zomerakkoord is ook een aankondiging van een verhoging van de beurstaksopgenomen.

Sinds 1 januari 2017 worden niet enkel Belgische beursverrichtingen maar ook beursverrichtingen aangegaan en uitgevoerd door buitenlandse tussenpersonen, in opdracht van Belgisch ingezetenen, geviseerd door de Belgische beurstaks.

De beurstaks is verschuldigd op aankopen en/of verkopen van bepaalde financiële instrumenten, zoals obligaties, aandelen en kapitalisatieaandelen.

Door de op 26 juli jl. aangekondigde taxshift ziet het er naar uit dat het tarief van de verschuldigde beurstaks opnieuw wordt verhoogd. Het percentage van 0,27%, dat algemeen van toepassing is op aandelentransacties, zal worden verhoogd tot 0,35% en het percentage van 0,09%, dat algemeen van toepassing is op obligatietransacties, zal worden verhoogd tot 0,12%. De verhogingen zullen waarschijnlijk vanaf 1 januari 2018 in werking treden. Het percentage van 1,32% en de, sinds 1 januari 2017, verdubbelde plafonds van de verschuldigde beurstaks blijven in principe ongewijzigd.

U bent als Belgisch ingezetene en achterliggende ordergever van beurstransacties die werden aangegaan via een buitenlandse tussenpersoon in principe verplicht tot aangifte en betaling.

U heeft tot de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de geviseerde transactie werd aangegaan de tijd om over te gaan tot aangifte en betaling van de beurstaks.