Overview

Een wetsvoorstel tot invoering van het UBO-register in Nederland zal naar verwachting pas begin 2019 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Contents

Bij brief van 20 april 2018 heeft minister Hoekstra de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de totstandkoming van het register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owner, UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten. De verplichting om zo'n register in te voeren vloeit voort uit de 4e anti-witwasrichtlijn en had op basis van de richtlijn op 26 juni 2017 geïmplementeerd moeten zijn.

De minister laat nu weten dat In verband met het feit dat in de tussentijd overeenstemming bereikt is over de 5e anti-witwasrichtlijn, waarin ook wijzigingen zijn opgenomen met betrekking tot het UBO-register, ervoor gekozen is om het implementatiewetsvoorstel pas na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn verder in procedure te brengen.

Het streven is het conceptwetsvoorstel voor de zomer voor advies voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indiening bij de Tweede Kamer is, na advies van de Raad van State, voorzien voor begin 2019.

Hier een link naar de kamerbrief.