Het Kadaster ontsluit informatie over kabels en leidingen en netwerken. Er is informatie op te vragen uit KLIC en uit register Onroerende Zaken 4. In de praktijk worden deze nogal eens door elkaar gehaald. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen. 

Click here to view table.