De Hoge Raad volgt het eerdere oordeel van Hof Amsterdam dat de VNG taxatiewijzer ziekenhuizen voor belastingjaar 2013 niet goed bruikbaar is voor het vaststellen van de WOZ waarde van incourant zorgvastgoed. Deze taxatiewijzer hanteert o.a. kengetallen waarin de waarde van installaties die als geheel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het medische proces in het ziekenhuis zijn meegenomen. De waarde van deze installaties zou die door toepassing van de zogenoemde werktuigenvrijstelling eigenlijk buiten de WOZ-waardering moeten blijven.

Dat betekent dat toepassing van de taxatiewijzer leidt tot te hoge WOZ-waarderingen, en daarmee tot o.a. te hoge aanslagen OZB. Dit oordeel is aanleiding om de WOZ-waardebeschikking voor incourant vastgoed kritisch te (laten) beoordelen. Uiteraard kunnen wij u hiermee van dienst zijn.