Afgelopen week is het ‘Handboek compliance in de zorg’ verschenen bij Uitgeverij Paris. Diverse leden van het Zorgteam van Loyens & Loeff hebben meegewerkt aan dit handboek.

De nieuwe wetgeving die jaar in jaar uit wordt ingevoerd, vergt te veel van onze zorginstellingen. Vooral op het gebied van compliance moeten zorgverleners alle zeilen bijzetten om aan de strenge eisen van de overheid te voldoen. 

Zo moeten zorginstellingen dit jaar onder meer het salarishuis aanpassen, de arbeidsverhoudingen met zelfstandigen opnieuw fiscaal beoordelen, datalekken verplicht melden, verplicht een interne klokkenluidersregeling invoeren, het werkverleden voor nieuwe zorgverleners nagaan en ontslag wegens ernstig disfunctioneren melden bij de IGZ. De druk wordt nog eens verhoogd door de zware sancties, zoals hoge boetes, die de verschillende toezichthouders kunnen opleggen als de wetten niet worden nageleefd.

De zorgmarkt is nog altijd in transitie en de overheid zoekt de oplossing voor veel problemen in extra regels en toezicht. Zorginstellingen zijn niet opgericht om hiermee om te gaan en zullen dus, als zij niet oppassen, geheid in de problemen raken.

De afgelopen jaren is gebleken dat externe toezichthouders hard optreden wanneer misstanden in de zorg plaatsvinden. Misstanden worden bovendien breed uitgemeten in de media. Om problemen te voorkomen en reputatieschade te vermijden moeten zorginstanties de wetgeving vertalen in praktische en heldere interne regels en processen.

Compliance is een populair begrip, maar een concrete en toekomstgerichte opzet van compliance is voor veel zorginstellingen nog moeilijk. Dat is jammer. Een goede compliance officer kan een belangrijk verschil maken. Zorgverzekeraars laten steeds duidelijker merken dat zij een groot belang hechten aan goede en gestructureerde interne bedrijfsprocessen. Wanneer je daarin nu het voortouw neemt als zorginstelling kan dit betekenen dat je beter gewaardeerd wordt dan de concurrentie. Een voordeel dat in een vraaggestuurde markt van onderscheidend belang kan zijn

Het ‘Handboek compliance in de zorg’ bundelt de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap en de praktijk en geeft de ideeën van de voornaamste toezichthouders weer. Het biedt concrete en praktische hulp bij de implementatie van compliance-programma’s.