Na een succesvolle eerste editie zal in september 2017 de tweede editie van de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg van start gaan. Het programma is inmiddels bekend en de inschrijving is geopend! Vanaf deze editie wordt er samengewerkt met Boerhaave Nascholing, het postacademisch onderwijscentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Aanleiding

De afgelopen jaren is gebleken dat externe toezichthouders hard kunnen optreden bij misstanden in de zorg. Misstanden worden bovendien breed uitgemeten in de media. Om verantwoorde zorg te leveren en sancties te voorkomen moeten zorginstellingen ervoor zorgdragen dat relevante wetgeving wordt vertaald in praktische en heldere interne regels, en dat er wordt gestuurd op een open compliance cultuur.

Een vakbekwame compliance officer maakt in de praktijk een belangrijk verschil. Vanuit dit oogpunt zijn zorgexperts een opleiding voor compliance officers in de zorg gestart.

Rol compliance officer

De compliance officer dient eraan bij te dragen dat het compliance programma van de zorginstelling up to date is en blijft, en zodoende risico’s adequaat te beheersen. Daarvoor zal de compliance officer goed ingevoerd moeten zijn in alle relevante zorgwetgeving, maar ook in aanverwante rechtsgebieden.

Doelgroep

De Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg is gericht op personen bij wiens functie compliance in de zorg een belangrijke rol vervult. Hierbij kan niet alleen gedacht worden aan compliance officers, maar ook aan bestuurssecretarissen en concerncontrollers, bestuurders, managers, juristen en (andere) werknemers van zorgaanbieders die zich wensen te verdiepen in compliance en/of compliance officer in de zorg willen worden. Het betreft een brede praktisch opgezette opleiding die ook zonder juridische voorkennis kan worden gevolgd. Gevraagd opleidingsniveau is hbo/wo.

Inhoud

Gedurende de opleiding zal iedere deelnemer werken aan een op de eigen organisatie toegespitst compliance programma. Hierbij kan een geheel nieuw compliance programma worden opgezet dan wel een bestaand programma worden geactualiseerd. Bij een succesvolle afronding van de opleiding heeft iedere deelnemer de nodige vakbekwaamheid opgedaan en beschikt de deelnemer (en diens zorginstelling) over een aanzet voor een compliance programma. De beoordeling (met een voldoende) door een commissie van docenten van dit indicatief compliance programma en de aanwezigheid bij ten minste 70 procent van het programma zijn de vereisten voor het behalen van het diploma. Uiteraard zijn de netwerk- en reflectiefunctie van deze opleiding belangrijke onderdelen (wat o.a. wordt gefaciliteerd met een digitale leeromgeving). Deelnemers met een diploma komen na ontvangst van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door de Stichting Compliance in de Zorg, in aanmerking voor registratie in het officiële Register voor Compliance Officer in de Zorg (RCOZ).

Door wie?

De Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg is opgezet door prof. dr. Wilco Oostwouder en mr. dr. Marc Wiggers (redacteuren van het in 2016 uitgekomen Handboek Compliance in de Zorg: http://www.uitgeverijparis.nl/boeken/boek/244/Handboek-compliance-in-de-zorg ) en lid van het Zorgteam van Loyens & Loeff. De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de CRKBO-onderwijsinstelling ‘Meer Kennis’ en Boerhaave Nascholing.

Docenten uit de praktijk (waaronder leden van het Zorgteam van Loyens & Loeff) en de academische wereld (waaronder hoogleraren van diverse universiteiten) zullen hun opwachting maken.

Wanneer?

De opleiding gaat op 29 september 2017 in Amsterdam van start. De overige dagen waarop onderwijs wordt gegeven zijn 13 oktober, 10 november, 24 november en 15 december.

U kunt per cursus (dag) deelnemen of u voor alle vijf de cursusdagen aanmelden.

Aanmelden en programma

Aanmelden voor de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg kan via de volgende link Hier treft u tevens meer informatie aan over het programma. Heeft u nog andere vragen over de Registeropleiding, schroom dan niet contact op te nemen met Wilco Oostwouder.