Nyligen och som en konsekvens av folkomröstningen i Stor-Britannien där ett utträde ur EU röstades igenom, har en en press release från medlemmarna i UPC Preparatory Committee och EPO Select Committee som jobbar med UPC och dess implementering skickats ut.

I korthet konstaterar de att inte ens de kan förutsäga vad effekterna av en Brexit blir på den nya patentdomstolen och det enhetliga patentskyddet. Ytterligare konstaterar de att de kommer att fortsätta att arbeta på som vanligt och i enlighet med deras mandat för att implementeringen av UPC och EU patentet skall gå så fort som möjligt.

https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/communication_f...