Vanaf 1 april 2017 geldt dat werkgevers een boete opgelegd kunnen krijgen indien bepaalde meldingsverplichtingen uit de Ziektewet (bijvoorbeeld de melding aan het UWV bij 42 weken ziekte en de melding van de eerste ziektedag) niet op tijd worden nagekomen. Wel moet de oorzaak van het te laat melden in de invloedssfeer van de werkgever liggen en moet de werkgever daarop niet hebben gereageerd en geanticipeerd. De hoogte van de boete bedraagt maximaal € 455,- en kan afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden gematigd worden.