2018: increased percentage of patent revocations

Each year the patent litigation practice of Taylor Wessing Netherlands keeps track of wins and losses in patent proceedings. The year 2018 turned out not to be a very good year for the patent owners. The statistics show an interesting increase in percentage of patent revocations. Of all the cases that resulted in a judgment on the merits in 2018, the following percentage of judgments resulted in a revocation of the patent in suit:

  • District Court The Hague: 84% (13 cases in total); and
  • Court of Appeal The Hague: 75% (4 cases in total).

The years 2016 and 2017 show different statistics. The percentage of patents revoked by the District Court The Hague in 2016 and 2017 amounts to 60%, and in 69% of the cases before the Court of Appeal The Hague the patent in suit was revoked.

 

2018: toename in percentage van vernietigde octrooien

De octrooi-praktijk van Taylor Wessing Nederland houdt ieder jaar de winst- en verliesscores van octrooiprocedures bij en 2018 is geen positief jaar gebleken voor de octrooihouders. De statistieken laten een interessante toename van het percentage zien voor wat betreft het aantal vernietigde octrooien. Van alle bodemprocedures die in 2018 tot een beslissing hebben geleid, is in de volgende percentages geoordeeld tot vernietiging van het octrooi:

  • Rechtbank Den Haag: 84% (13 zaken in totaal); en
  • Gerechtshof Den Haag: 75% (4 zaken in totaal).

De jaren 2016 en 2017 laten andere statistieken zien. Het percentage van octrooien dat is vernietigd door de Rechtbank Den Haag in 2016 en 2017 bedraagt 60% en door het Gerechtshof Den Haag werd in diezelfde jaren in 69% van de zaken het octrooi in kwestie vernietigd.