Det er ved regjeringens fremleggelse av revidert statsbudsjett 12. mai 2015 foreslått at permitteringsreglene justeres. Sannsynligvis blir dette vedtatt og satt i kraft fra 1. juli 2015:

Arbeidsgivers lønnsplikt i startfasen av permitteringsperioden reduseres fra 20 dager til 10 dager. Perioden uten lønnsplikt utvides fra 26 til 30 uker. Deretter vil full lønnsplikt inntreffe videre, slik ordningen var før 1.1.2014. I perioden uten lønnsplikt vil de ansatte ha rett til dagpenger fra NAV, som samtidig utvides tilsvarende.

Øvrige vilkår for permittering forblir sannsynligvis som før.