Нова постанова № 581 Правління Національного банку України (“НБУ”) від 3 вересня 2015 вступила в силу з 4 вересня 2015 року.

Постанова № 581 прийнята на заміну раніше прийнятої «антикризової» постанови НБУ № 354 від 3 червня 2015 року, зі змінами, яка втратила свою силу 3 вересня 2015 року. Загалом, Постановою продовжено «антикризові» обмеження, введено деякі послаблення для бізнесу і запроваджено нове обмеження.

Зокрема було продовжено дію таких обмежень:

 • Вимога щодо обов’язкового продажу 75% надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб (крім уповноважених банків), фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв);
 • Операції в іноземній валюті з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами;
 • Заборона дострокового погашення кредитів з деякими винятками;
 • Заборона банкам надавати кредити в національній валюті (включаючи пролонгацію раніше наданих відкритих кредитних ліній), якщо в забезпечення зобов’язань за такими кредитами надано майновими права на кошти в іноземній валюті;
 • Заборона банкам купувати іноземну валюту для клієнтів (окрім фізичних осіб), які мають наявні кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках в банках. Постановою встановлено ряд виключень щодо цього обмеження;
 • Банкам заборонено купувати та перераховувати іноземну валюту з метою зменшення статутних капіталів юридичних осіб, та виходу з господарських товариств іноземних інвесторів;
 • Ряд обмежень щодо операцій з продажу банківських металів.

Серед змін, які внесла постанова, хотіли б звернути увагу на такі:

 • Було збільшено обсяг видачі готівки в іноземній валюті через банкомати та каси банків з 15 000 гривень в еквіваленті за офіційним курсом НБУ до 20 000 гривень;
 • Знято вимогу обов’язкового надання довідки Державної фіскальної служби України про відсутність заборгованості з податків;
 • При придбанні іноземної валюти для клієнтів, банки не враховують залишки на таких валютних рахунках клієнтів, які віднесено до 3-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів НБУ;
 • Банки можуть знімати з контролю експортні операції клієнтів у разі, якщо їх було надано документальне підтвердження про припинення зобов’язань шляхом зарахування зустрічних вимог у валютах, що не підлягають обов’язковому продажу. Сума таких зобов’язань має не перевищувати 0,5 млн. дол. США за одним контрактом;
 • Для змін, які передбачають заміну боржника у зв’язку із ліквідацією та/або поглинанням боржника, було знято заборону на реєстрацію змін до кредитного договору або договору позики у іноземній валюті резидентом від нерезидента, якщо такі зміни передбачали заміну боржника/кредитора;
 • Компаніям заборонено купувати іноземну валюту для виконання зобов’язання з імпорту продукції, митне оформлення якої було проведено до 01 січня 2014 року включно, і відбулася заміна боржника та/або кредитора у зобов’язанні. У такому випадку компанія має використовувати власні кошти в іноземній валюті. Вимоги цього підпункту не поширюються на імпортні операції резидентів з купівлі життєво необхідних товарів.

Постанова 581 діє до 3 грудня 2015 року.