De Wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid regelt de arbeidsrechtelijke situatie van de arbeidsongeschikte werknemer tijdens een re-integratietraject en verandert de regels rond medische overmacht. Deze wet is gepubliceerd in het BS op 30 december 2016 en is in werking getreden op 9 januari 2017.

Het re-integratietraject, dat zowel kan worden opgestart voor arbeidsongeschikte werknemers als voor werklozen wordt verder beschreven en geformaliseerd in twee KB’s het re-integratietraject: (1) het KB van 28 oktober 2016 tot wijziging van het KB Gezondheidstoezicht van 28 mei 2003: dat KB formaliseert het re-integratietraject voor de werknemers en (2) het KB van 8 november 2016 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit van 3 juli 1996 bij de ZIV-wet: dat KB formaliseert grotendeels het re-integratietraject voor werklozen. Deze Koninklijke Besluiten zijn op 1 december 2016 in werking getreden.