Playboy-foto’s doen niet enkel de harten van lezers sneller kloppen, maar inmiddels ook die van Europese auteursrechtspecialisten. Een geschil tussen Sanoma (uitgeverij van Playboy) met GeenStijl heeft geleid tot een interessante uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘Hof van Justitie EU’), waarin staat dat hyperlinken naar illegale content wordt gezien als auteursrechtinbreuk.

Pikante voorgeschiedenis
In oktober van 2011 had GS Media, die de website GeenStijl beheert, een artikel online geplaatst waarin een link was opgenomen die bezoekers naar een Australische website leidde waarop gewaagde foto’s van Britt Dekker gedownload konden worden. Sanoma, uitgever van onder meer het blad Playboy, sommeerde GS Media de betrokken hyperlink te verwijderen, maar hieraan werd geen gehoor gegeven. Een rechtszaak volgde, waarin GS Media door zowel de rechtbank als ook in hoger beroep door het gerechtshof werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding en de proceskosten.

GS Media was het niet eens met de beslissing van het gerechtshof en ging in cassatie bij de Hoge Raad. Bij de beoordeling van het geschil heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerecht (bijvoorbeeld van de Hoge Raad der Nederlanden aan het Hof van Justitie EU), betreffende de uitleg van een rechtsregel.

Advocaat-generaal (‘AG’) Wathelet van het Hof van Justitie EU stelde in april 2016 dat het hyperlinken géén inbreuk kon maken op het auteursrecht. Wathelet beredeneerde dat bij het linken naar foto’s waar auteursrecht op rust, auteursrechtinbreuk wordt gepleegd door de persoon die deze foto’s op het internet plaatst en niet door degene die naar die foto’s linkt. Klik hier voor ons artikel over het advies van AG Wathelet.

Beoordeling Hof van Justitie EU
In haar recente arrest is het Hof van Justitie EU echter niet meegegaan in de rechtlijnige benadering van de advocaat-generaal en kiest zij voor een meer casuïstische aanpak, oftewel: het Hof van Justitie EU baseert haar oordeel op de omstandigheden van het geval. Het plaatsen van een link naar illegale content wordt door het Hof van Justitie EU in deze kwestie gekwalificeerd als auteursrechtinbreuk als degene die de hyperlink plaatst, weet (of behoorde te weten) dat de link toegang geeft tot illegale content en/of als het plaatsen van de hyperlink geschiedt met een winstoogmerk. Daar in dit geval willens en wetens is gehandeld om mensen toegang te geven tot een werk dat illegaal op internet is gepubliceerd, opereert GS Media wel degelijk in strijd met het auteursrecht, aldus het Hof van Justitie EU.

Het arrest zal uitgevers tot tevredenheid stemmen omdat er door het Hof van Justitie EU een grens wordt aangegeven aan het doorlinken naar artikelen, foto’s en andere teksten die de basis vormen voor de inkomsten van de uitgeverijen.