Begin dit jaar heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan waarin is bepaald dat de arbeidsovereenkomst van een sales manager terecht op de d-grond (disfunctioneren) is ontbonden, vanwege het stelselmatig niet halen van bepaalde targets. Het hof neemt in haar overweging mee dat de gestelde targets niet onrealistisch waren (zo werden deze door de meeste werknemers wel gehaald), de werknemer al meerdere keren gewezen was op de achterblijvende resultaten en de werknemer coaching was aangeboden.