Na de verloren oppositieprocedure om de inschrijving van het beeldmerk van Morinaga Milk in Singapore te voorkomen, nu meer succes voor Starbucks. Het Gerecht van de Europese Unie heeft geoordeeld dat het beeldmerk van het Belgische koffiehuis ‘Coffee rocks’ in hoge mate overeenstemt met het Starbucks logo.

De eigenaar van het Belgische koffiehuis ‘Coffee rocks’ heeft een Uniemerkaanvraag ingediend voor onderstaand beeldmerk (links). Starbucks diende direct na de publicatie van het aangevraagde merk oppositie in. De Amerikaanse koffieketen heeft onder meer aangevoerd dat de positie van de muzieknoten in het aangevraagde merk veel gelijkenis vertoont met de zeemeermin die deel uitmaakt van het logo van Starbucks. Daarnaast komt het lettertype waarin ‘Coffee rocks’ staat geschreven erg overeen met het lettertype waarin ‘Starbucks coffee’ wordt weergegeven. Ook staan de woorden in beide logo’s op dezelfde plaats.

Vergelijking van de tekens

De oppositieafdeling van het Europese merkenbureau oordeelde dat de twee logo’s voldoende van elkaar verschillen en kwam tot de conclusie dat geen sprake was van inbreuk. De Kamer van Beroep bevestigde het oordeel van de oppositiedivisie:

  • De oppositieafdeling en Kamer van Beroep stelden dat de logo’s conceptueel gezien ongelijksoortig waren, vanwege de interpretaties die aan de muzieknoten en aan de zeemeermin worden gegeven. Alleen de beschrijvende betekenis van het woord ‘koffie’ is naar mening van oppositieafdeling en Kamer van Beroep onvoldoende voor het vaststellen van conceptuele overeenkomst.
  • De merken stemmen visueel gezien in enige mate overeen vanwege de zwarte ronde vormen met daarin de witte cirkels. Toch oordeelde de Kamer van Beroep dat de logo’s voldoende van elkaar verschilden in hun onderscheidende en dominerende elementen, namelijk het woord “rocks” en de elementen van koffieboonvormige muzieknoten, enerzijds, en het woord “starbucks” en het figuratieve element van een zeemeermin, anderzijds.
  • Auditief gezien lijken de merken alleen op elkaar als het woord ‘koffie’ wordt uitgesproken. Als men ‘coffee rocks’ uitspreekt en daarna ‘starbucks coffee’ verschilt dit voldoende van elkaar, aldus de oppositieafdeling.

Hoger beroep

Starbucks kon zich niet in vinden het oordeel van de Kamer van Beroep en diende hoger beroep in bij het Gerecht van de Europese Unie (hierna: het Gerecht). Vanuit visueel oogpunt is er volgens de koffiegigant voldoende overeenstemming, omdat veel van de figuratieve elementen zijn overgenomen. De ronde cirkels van 'Coffee rocks' zijn in hoge mate vergelijkbaar met het oudere logo van Starbucks. Daarnaast voert Starbucks aan dat het lettertype identiek is aan elkaar en dat de letters op een vergelijkbare manier zijn geplaatst rond de cirkel. Het feit dat de woordelementen conceptueel gezien van elkaar verschillen, weegt niet op tegen de visuele overeenkomsten, aldus Starbucks.

Beoordeling

Het Gerecht kan zich vinden in de argumenten van Starbucks betreffende de visuele gelijkenis. Het conflicterende merk bestaat uit beeld- en woordelementen en deze moeten afzonderlijk worden beoordeeld op gelijkenis. Visueel gezien oordeelt het Gerecht dat de respectieve merken veel overeenstemmen wegens gebruik van dezelfde kleuren zwart en wit, met de ronde cirkels in het midden. Daarbij moet dezelfde keuze voor het lettertype voor de woordelementen “starbucks coffee” en “coffee rocks” en de wijze waarop deze woorden zijn gepositioneerd worden meegewogen. Wat betreft de auditieve gelijkenis tussen “rocks” en "bucks"; dit wordt fonetisch vergelijkbaar geacht gezien de uitspraak van de letters “o” en “u” door het relevante Engelssprekende publiek.

Het Gerecht herroept de beslissing van de Kamer van Beroep. De eigenaar van 'Coffee rocks' kan nog wel naar het Europese Hof van Justitie stappen.