De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eerstelijns zorgaanbieders erop gewezen dat een collectieve boycot van zorgcontracten niet is toegestaan. Een collectieve boycot is in strijd met de concurrentieregels, nadelig voor patiënten en uiteindelijk schadelijk voor de zorg.

In de komende periode moeten zorgverzekeraars voor het jaar 2018 zorgcontracten afsluiten met zorgaanbieders. De ACM heeft geconstateerd dat sommige zorgaanbieders weigeren contracten af te sluiten, voornamelijk omdat ze het niet eens zijn met de hoogte van de vergoeding die de zorgverzekeraar biedt. ACM heeft daarnaast signalen opgevangen dat bepaalde groepen zorgaanbieders (zoals huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen) die besluiten geen contract af te sluiten met een bepaalde zorgverzekeraar dit onderling afspreken en elkaar daartoe aanzetten. Een dergelijke collectieve boycot, zoals de ACM nu constateert, is verboden en daar wijst de ACM de zorgaanbieders nu op.

De ACM wijst er bovendien op dat een collectieve weigering van zorgaanbieders om met een verzekeraar te contracteren kan leiden tot prijsstijgingen, waar patiënten uiteindelijk de dupe van worden. In haar nieuwsbericht roept de ACM de betrokken partijen dan ook op om bij het onderhandelen over de zorgcontracten het belang van de patiënt voorop te stellen. Als zorgaanbieders en zorgverzekeraars er onderling echt niet uitkomen, raadt de ACM aan om de onafhankelijke geschillencommissie voor de zorgcontractering in te schakelen.

De ACM gaat zelf ook om de tafel zitten met de betrokken zorgaanbieders om te spreken over de grenzen van collectief handelen. Waar nodig zal de ACM eisen dat de zorgaanbieders hun gedrag aanpassen.