BrandWrites is de internationale nieuwsbrief  van de Bird & Bird IP Group waarin het laatste juridische nieuws op het gebied van merkenrecht wordt besproken.

In deze editie is er onder meer aandacht voor meerdere wetswijzigingen, waaronder de hervorming van de Merkenrichtlijn en de Merkenverordening. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de recente uitspraken van het Hof van Justitie van de EU over de bescherming van vormmerken en wordt gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. Ook komen meerdere nationale uitspraken aan bod, zoals een Franse uitspraak over het gebruik van merken in keyword advertising. Tot slot wordt een praktisch overzicht gegeven van de mogelijkheden voor merkbescherming in de Verenigde Arabische Emiraten.

Klik hier voor de gehele publicatie