Recent Development

The Banking Regulation and Supervision Agency added a provisional article on consumer loan restructuring to the Regulation on Banks' Loan Transactions and the Regulation on Establishment and Activities of Financial Leasing, Factoring and Financing Companies. Pursuant to the provisional article, consumer loans whose principal and/or interest payments became overdue before February 10, 2019 can be restructured to a maximum of sixty months at the borrower's request.

İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması İçin Yeni İmkan Yeni Gelişme

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'e ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’e ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin geçici madde ekledi. Geçici madde uyarınca, 10 Şubat 2019 tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi halinde en fazla altmış aya kadar vade ile yeniden yapılandırılabilecek.