Op 10 maart 2020 heeft Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen het wetsvoorstel 'transparantieregister zorg' ingediend. Dit voorstel beoogt middels invoering van een verplicht openbaar register de financiële relaties tussen leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren en patiëntenverenigingen anderzijds zichtbaar te maken.

De kern van het nieuwe wetsvoorstel is om in de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg het bestaan van een verplicht openbaar register op te nemen. In dit transparantieregister, wat zal worden bijgehouden door de Minister voor Medische Zorg en Sport, moeten alle financiële betrekkingen groter dan vijftig euro tussen fabrikanten/leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren en patiëntenverenigingen anderzijds worden opgenomen. Op grond van het voorstel zijn zorgaanbieders verplicht meldingen omtrent deze betrekkingen ten minste twee keer per jaar te doen. Daarnaast geldt de verplichting ook als de transactie via derden verloopt.

Het transparantieregister heeft tot doel dat patiënten er in de toekomst op kunnen vertrouwen dat geneesmiddelen of hulpmiddelen worden voorgeschreven omdat ze medisch gezien op dat moment de beste keuze voor hen zijn.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 11.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.

Zie ook het jaaroverzicht, waarin alle wetswijzigingen in de zorg van 2019 beschreven zijn.

Meld u aan voor de Houthoff News Updates