ACM keurt de overname door Brocacef van Mediq Apotheken Nederland en Mediq Pharma Logistics onder voorwaarden goed. Brocacef moet de intramurale groothandel Distrimed verkopen en moet afstand nemen van 89 apotheken.

Op 13 juni 2016 heeft Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) een vergunning verleend voor de overname van onderdelen van Mediq door Brocacef onder bepaalde voorwaarden.

ACM bewaakt als mededingingstoezichthouder de concurrentie op de markt door voorgenomen fusies vooraf aan een mededingingstoets te onderwerpen. Daarbij beoordeelt ACM of de voorgenomen fusie niet leidt tot een bedrijf dat na overname te groot of te sterk is op de markt. Leveranciers, concurrenten, klanten en ook consumenten zouden daardoor benadeeld kunnen worden.

Op 1 mei 2015 heeft Brocacef haar voornemen om onderdelen van Mediq over te nemen kenbaar gemaakt aan ACM. ACM concludeerde op 23 juli 2015 dat deze overname mogelijk tot een te sterke positie zou kunnen leiden op zowel de detailhandelsmarkt(en) voor openbare apotheken als op de groothandelsmarkt voor levering van farmaceutische producten aan ziekenhuizen. Vervolgens heeft Brocacef op 17 augustus 2015 een vergunning aangevraagd voor de transactie. De op 13 juni 2016 verleende goedkeuring van de overname van Mediq Apotheken Nederland en Mediq Pharma Logistics is aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Brocacef moet de intramurale groothandel Distrimed verkopen en moet afstand nemen van 89 apotheken.

Distrimed is een intramurale groothandel met een vrijwel compleet assortiment aan geneesmiddelen om ziekenhuizen te kunnen bevoorraden. Indien de ACM geen voorwaarde zou hebben gesteld, was het aantal groothandels voor ziekenhuizen volgens ACM van drie naar twee afgenomen. Met de verkoop van Distrimed aan Pluripham Groep B.V. wordt gewaarborgd dat drie groothandels actief blijven en er voor ziekenhuizen genoeg te kiezen is. Op 14 juni 2016 is de overname van Distrimed door Pluripharm Groep B.V. goedgekeurd door ACM.

Zonder voorwaarden van de ACM zouden na overname van Mediq ongeveer 600 van de 2000 in Nederland actief zijnde apotheken verbonden zijn aan Brocacef als eigendomsapotheek, franchisenemer of partner. ACM vreest dat consumenten onvoldoende keuze zouden hebben en dat Brocacef een te sterke onderhandelingspositie tegenover de zorgverzekeraars zou krijgen doordat zij in veel gebieden actief is waar slechts één apotheek of apothekersketen aanwezig is. ACM heeft aan verlening van de vergunning daarom de voorwaarde verbonden dat Brocacef afstand moet doen van 89 apotheken.