3 грудня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг)» № 1724-VIII, який був прийнятий Верховною Радою України 03 листопада 2016 (надалі – «Закон»).

Закон спрощує ведення бізнесу щодо експорту послуг, усуває деякі обтяжливі вимоги щодо укладення та виконання договорів з іноземними партнерами щодо експорту послуг, зарахування валютної виручки від експорту послуг, а також полегшує бухгалтерський облік та фінансову звітність щодо експорту послуг.

Законом внесені зміни до законів України, а саме:

  • В Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» скасована вимога щодо «матеріально оформленої угоди» – достатньо домовленості, передбачена можливість укладення договору з іноземними партнерами в електронній формі та (за винятком транспортних послуг) шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги. Все це усуває необхідність підписання письмового договору в паперовій формі.
  • В Законі України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» скорочено перелік документів, необхідних для зарахування виручки резидентів на їх валютні рахунки, надана можливість не перекладати викладені англійською мовою документи, які надаються з метою ідентифікації валютної виручки як такої, що отримана від експорту робіт (послуг). Щодо експорту послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав скасовується вимога здійснення оплати за них протягом 180 календарних днів з моменту їх надання. Тобто, фактично скасовується контроль валютної виручки при експорті послуг.
  • В Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» передбачена можливість складання первинних та зведених облікових документів в електронній формі і скасована вимога щодо зазначення місця складання облікового документа, скасована вимога щодо такого обов’язкового реквізиту як «особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис»», передбачена можливість складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення. Ці нововведення надають змогу перевести оформлення експорту та імпорту в електронну форму.
  • В Законі України «Про міжнародне приватне право» скасована вимога щодо укладення зовнішньоекономічного договору в письмовій формі – натомість передбачається можливість укладення такого договору в формі, передбаченій домовленістю його сторін згідно із зміненою статтею 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Закон вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.